Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia cùng Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022

Thực hiện Kế hoạch chung của Cụm thi đua số 3 về việc thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới’ năm 2022, ngày 01/12/2022, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tham gia cùng BCHQS các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 thực hiện các nội dung thiết thực tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Trường Đại học Kinh tế - Luật có PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường – Chính trị viên BCHQS Trường; ThS Hà Thanh Minh, chính trị viên phó BCHQS Trường và đại diện Ban chỉ huy quân sự của các đơn vị: Phòng Kỹ thuật – Bộ Tư lệnh TP.HCM, TTQL Ký túc xá ĐHQG-HCM cùng tham gia chương trình.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng ủy Trường, đại diện BCHQS các đơn vị Cụm 3 trao đổi với lãnh đạo Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Trường Đại học Kinh tế - Luật cùng với các đơn vị đã phối hợp thực hiện các nội dung: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Trao kinh phí xây dựng nông thôn mới; Trao dụng cụ thể thao ngoài trời trên địa bàn tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Đại diện lãnh đạo Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi tiếp nhận nguồn kinh phí từ các đơn vị BCHQS Cụm 3 tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn xác định cơ sở đào tạo đại học không còn chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề thực tiễn mang giá trị cho xã hội, phục vụ cộng đồng. Trường phải bảo đảm tính bền vững và hiệu quả ở cả 3 chức năng: nghiên cứu, đào tạo và phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, việc tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố là một trong những hoạt động gắn với nội dung phục vụ cộng đồng mà Trường triển khai thực hiện trong thời gian qua.

 

Các đơn vị BCHQS Cụm 3 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thông – 105 tuổi
tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi 

 

Tin và hình ảnh: BCHQS Trường Đại học Kinh tế - Luật