UEL tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày 17/3/2023, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030; chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031.

 

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Cao Vinh - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ ĐHQG-HCM; đồng chí Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Hoàng Công Gia Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG-HCM tham gia giám sát, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, thường trực đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy cho biết “Công tác nhân sự là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Trường Đại học Kinh tế - Luật trong suốt hơn 22 năm qua. Hoạt động rà soát, bổ sung quy hoạch được Đảng ủy Trường triển khai định kỳ hàng năm và thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn chung của Đảng ủy ĐHQG-HCM. Do đó, việc rà soát, giới thiệu quy hoạch và lựa chọn nhân sự lãnh đạo, quản lý cần phải kỹ lưỡng, cẩn trọng và đảm bảo tính kế thừa, sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược đào tạo - bồi dưỡng nhân sự lãnh đạo, quản lý và luôn chủ động trong chiến lược phát triển nhân sự”. Đồng thời, đồng chí Lê Tuấn Lộc mời đại biểu tham dự trao đổi, phát biểu ý kiến đóng góp, giới thiệu nhân sự quy hoạch.


PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chủ trì Hội nghị


Đại biểu nghiên cứu tài liệu (danh sách quy hoạch đang được phê duyệt, danh sách giới thiệu nhân sự rà soát, bổ sung)

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin đầy đủ về các quyết định phê duyệt quy hoạch: (1) Các chức danh lãnh đạo, quản lý; các chức danh cấp ủy thuộc thẩm quyền Giám đốc ĐHQG-HCM, Đảng ủy ĐHQG-HCM bổ nhiệm; (2) Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Luật quản lý. Thay mặt Tổ kiểm phiếu, đồng chí Võ Văn Trọng -  Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường - Tổ trưởng đã hướng dẫn thực hiện công tác lấy phiếu các bước Hội nghị, cụ thể gồm 4 bước:

 

Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 1)
Bước 2: Hội nghị Cán bộ chủ chốt
Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng
Bước 4: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 2)

Đồng chí Võ Văn Trọng -  Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thực hiện việc bỏ phiếuKết quả, các bước Hội nghị được thực hiện chặt chẽ, công khai và đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao với: (1) Nhân sự đề nghị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch (với các lý do: đã được bổ nhiệm theo chức danh đã được quy hoạch, nghỉ việc, chuyển công tác,...), (2) Nhân sự được giới thiệu bổ sung quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt của Đảng ủy ĐHQG-HCM và Đảng ủy Trường. Đối với danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi ĐHQG-HCM sẽ được trình Đảng ủy ĐHQG-HCM xem xét và ra quyết định phê duyệt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, cùng các đại biểu thực hiện hiện quy trình bỏ phiếu tại Hội nghị 

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông