CLB Tri thức Luật (03/10/2014)

Câu lạc bộ Tri thức Luật giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật có một môi trường học thuật, chia sẻ kiến thức, thực hành các kỹ năng chuyên môn, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng giữa các thành viên.

CLB Quản trị tiềm năng (GPA) (03/10/2014)

GPA hỗ trợ phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn, sân chơi học thuật rèn luyện kĩ năng cho các bạn sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh và Trường Đại học Kinh tế -Luật.

CLB Hệ thống thông tin (ITB) (02/10/2014)

CLB ITB là câu lạc bộ thuộc Đoàn Khoa Hệ thống thông tin với các hoạt động chủ yếu liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

CLB Kế toán - Kiểm toán (WAPA) (11/09/2014)

WAPA là câu lạc bộ học thuật dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và thuế với các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều sân chơi/cuộc thi học thuật chuyên ngành.

CLB Kinh doanh quốc tế (IBC) (10/09/2014)

Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế tập hợp các sinh viên có niềm đam mê học thuật, nghiên cứu, tạo nên một sân chơi học thuật uy tín, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

CLB Kinh tế học (ECS) 

CLB ECS giúp các thành viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển bản thân thông qua việc tổ chức những buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề kinh tế, chương trình tham quan doanh nghiệp, các cuộc thi học thuật với nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn.

Nhóm Sàn giao dịch Chứng khoán ảo FESE (08/09/2014)

FESE nhằm xây dựng tạo ra một cộng đồng sinh viên đam mê tài chính, chứng khoán trên khắp cả nước; đồng thời xây dựng môi trường học tập, rèn luyện các kỹ năng cho thành viên ban tổ chức.

CLB Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật (ERC) (08/09/2014)

Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học Kinh tế - Luật chuyên tổ chức các chương trình định hướng, bổ trợ về phương pháp nghiên cứu khoa học và cung cấp kiến thức học thuật Kinh tế - Luật, nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.

Tổng truy cập: 12,265,962

1,228,476