CLB Sinh viên 5 Tốt

 

- Tên gọi: CLB Sinh viên 5 Tốt, là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường.

- Thành lập: Tháng 3/2014

- Email: caulacbosv5t@st.uel.edu.vn

- Fanpage: www.facebook.com/SV5T.UEL

- Mục tiêu hoạt động: CLB Sinh viên 5 Tốt hỗ trợ sinh viên trong việc học tập nhằm hoàn thiện các tiêu chí của Danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Hỗ trợ, tạo môi trường phát triển vui chơi cho các bạn Sinh viên 5 tốt. Là nơi để các bạn sinh viên, thành viên cùng nhau giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm học tập cũng như kinh nghiệm để đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt.- Hoạt động tiêu biểu:

Là một CLB mới thành lập. Nhưng đã thành công với chương trình đầu tay Tiếp lửa 5 tốt. Buổi giao lưu cùng Sinh viên 5 tốt các thời kì và cũng như ra mắt CLB Sinh viên 5 tốt. Tổng truy cập: Label

Label